ผลการค้นหาสำหรับ: ‘หน้าท’

เจ้าหน้าที่สโตร์ประจำไซต์งาน 1 วางแผนการรับและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 2 ทำการตรวจรับ ตรวจนับ เช็ค วัสดุ อุปกรณ์และจดบันทึกข้อมูลในการรับสินค้า three ควบคุมดูแล การจัดสถานที่ให้เหมาะสม ปลอดภัย ในการจัดวางและเก็บรักษา 4 จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่จัด… เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหาพนักงานเต็มระบบ จัดทำและจัดเก็่บเอกสารประเมิณผลงานประจำปี บันทึกเวลาการปฎิบัติงาน จัดทำค่าแรงพนักงาน เพื่อสรุปให้บัญชี จัดทำเอกสารยื่นแบบแสดงรายงานการเสียภาษี ภ ง ด 1 ภ ง ด 1ก และยื่นประกันสังคม ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในบริษัทฯ ควบคุมเอกสารใน… Sales Executive นำเสนอ สินค้า บริการ ประเภทงาน it เปิดใจ เรียนรู้ มีความรู้เหล่านี้ จะดีมาก ระบบ computer และ ระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบ เครือข่าย รับค่าคอมตามผลงาน เริ่มต้น 1 3 เปิดใจขาย สินค้าที่ทำตลาดของบริษัทคือ 1 สินค้า it ทุกชนิด ด้าน hardware community server softw… ผู้ช่วยผู้บริหาร ติดตาม ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแบบ focus แยกเฉพาะด้าน เพื่อการเติบโตเป็นหัวหน้า ผู้บริหาร ร่วมคิดกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ เลือกตามความเหมาะสม สนใจ และหมุ่นเวียนพัฒนา o ด้านพัฒนา pr branding contend 2 ตำแหน่ง o ด้านพัฒนาการตลาด online offline 2… กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นคลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ…

ครีมทาผิวm&cราคา

ครีมทาผิวm&cราคา

วิศวกรขาย วิศวกรโครงการ วิศวกรขาย project sale engineer งานรับเหมาจัดทำสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ it information middle ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และความปลอดภัย ระบบท่อลมรับ ส่งเอกสารและพัสดุ ระบบ bas หน้าที่ ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และบริการ ทำใบเสนอราคา ออกแบบและคำนวณ ป… วิศวกรประเมินราคาอาวุโส 1 ช่วยควบคุมดูแลฝ่ายประเมินราคาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลในฝ่าย การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 แก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันของทีมงาน… สถาปนิกออกแบบและประสานงานโครงการ 1 สามารถเคลียร์ concept design จากแบบเบื้องต้น และเขียนแบบ element ก่อสร้างได้ 2 สามารถทำ presentation โดย sketchup ได้ดี three สามารถใช้โปรแกรม autocad sketch up microsoft officeและอื่นๆตามที่จำเป็น ได้เป็นอย่างดี four สามารถ sketch งานได้ด้วยมือ พร้อมนำเสน…