ผู้บริหาร สมาชิกฯ และบุคลากร ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อบต ลานบ่า หมู่ที่ 7 ตลานบ่า อหล่มสัก จเพชรบูรณ์ 67110

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะครูและนักเรียน ศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง… แจกโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย… ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน… กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และบุคลากร ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์…

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯรองฯวนิดา จิตรอาษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10… อบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและ… คุณ วนิดา อินทร์ไข คุณ สุธิดา ทองใบ คุณ นันท์นภัช แก้วบ่อไทย และคณะ ได้นำราดหน้า ผัดหมี่แดง ไกศกรีม และขนมมาเลี้ยง… ต้อนรับ CEO เครือเซ็นทรัลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองฯวนิดา จิตรอาษา ต้อนรับคณะ CEO เครือเซ็นทรัล เยี่ยมชม “ฟาร์มโสต”… ปล่อยพันธุ์กบผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ “ปล่อยพันธุ์กบ” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด…

กศจเพชรบูรณ์ครูผู้ช่วย2561

ร่วมกิจกรรมในพิธีงานวันครูผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในพิธีงานวันครู​… ทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จังหวัดเพชรบุรี… ศึกษาดูงาน-ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล…

ผบ.พล.ม.1 มอบข้าวสารผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 มอบข้าวสารและผ้าห่ม จำนวน 300 ผืน… ต้อนรับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยโอเบอลิน ประเทศสหรัฐอเมริกา… โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานตำนานแกะสลัก… กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด… ชมนิทรรศการพระเมรุมาศรองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9…

กศจเพชรบูรณ์ครูผู้ช่วย2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา… พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ… นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิ&#… นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปร… ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยฯ และประชุมผู้ปกครองผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ยืนสงบนิ่งและมอบโบว์ไว้อาลัยให้กับ…

ต้อนรับผู้ตรวจราชการฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์… พิธีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ใต้จัดพิธีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอพรวันสงกรานต์ แก่ท่าน สมยศ… กิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการลดความเสี่ยง.. ต้อนรับคณะกรรมการ กำกับ ติดตามผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดบริการอาหารนักเรียน… ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ…

กิจกรรมวันสุนทรภู่ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม… กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.. กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชารองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา… อบรมพัฒนาสื่อการสอน PowerPointผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมพัฒนาสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม PowerPoint… ประชุมผู้ปกครอง 2562ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม… กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก… ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มผอ.นายประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ณ ห้องประชุมฯ… อบรมเชิงปฏิบัติการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ…

โครงการโรงเรียนคุณธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม… ร่วมสืบสานประเพณีไทยโรงเรียน​โสต​ศึกษา​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ จัดกิจกรรม​ร่วมสืบสานประเพณีไทย​ เนื่องในวันสงกรานต์​ 2562​… ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน จั&…

อบรมบุคคลากรตามหลักสูตรผู้สอนฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมบุคคลากรตามหลักสูตรผู้สอนงานคนพิการ… กิจกรรมค่ายพุทธบุตรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรและโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน… กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร คืนคนดีสู่ห้องเรียน… กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2562… เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้มมูลนิธิ เมเจอร์แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์…

กิจกรรมวันครู​ ประจำปี 2563ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อม​คณะ​ผู้บริหาร​และ​ครู​ร่วม​กิจกรรม​วันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม… ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และคณะครู ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์… กิจกรรม THANK YOU PARTYผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน THANK YOU PARTY ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย… ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ต้อนรับ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์… ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน…

ปล่อยพันธุ์ปลาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ “ปล่อยพันธุ์ปลา” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ… ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก. กีฬาคนพิการภายใน “ประดู่เกมส์ 60″ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาคนพิการภายใน “ประดู่เกมส์ 2560″…

ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และคณะครู ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล… กิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดีผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายความจงรักภักดี… จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำ ไข่ไก่สด และผลิตภัณฑ์นักเรียนไปจำหน่าย… งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์…

ประชาสัมพันธ์ ข่าวช่อง 8โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด ออกข่าว ช่อง 8 เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน โดยนำหลักปรัชญา… งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ’66ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน… ทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรีรองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน…

อบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมยศ ประมูลศิลป์… กิจกรรมวันครู ประจำปี 2560ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์… กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้…

มุทิตาจิต รปค.57 เพชรบูรณ์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมงานมุทิตาจิต สศศ.กลุ่ม 5… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน… ออกบูธจำหน่ายงานฝีมือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายงานฝีมือนักเรียน ณ makro สาขาเพชรบูรณ์…

พิธีไหว้ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ… ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรน์ฟาร์มโสตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลิตภัณฑ์ของแบรน์ฟาร์มโสตไปจำหน่าย… นำเสนองานอาชีพนักเรียนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน นำเสนองานลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ… งานวันคนพิการสากล 2560รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล… กิจกรรมค่ายวิชาการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยมีนางวนิดา จิตรอาษา กล่าวรายงาน…

ต้อนรับคณะขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อาชีพ… สงกรานต์ 25560โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… ต้อนรับคณะผู้บริหาร สังกัด สศศ.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการ… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน…

ต้อนรับ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์รองฯวนิดา จิตรอาษา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)… อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”… กีฬาคนพิการภายใน 2561ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาคนพิการภายใน “ประดู่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561​…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบ$… นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าL ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ 90 ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถั… ผ้าป่าการกุศุลแด่น้องคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย จัดทำผ้าป่าการกุศล แด่น้องโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… งานเกษียรอายุราชการ ครูอุไร ประมูลศิลป์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับ นางอุไร ประมูลศิลป์…

ระบบกลางกฎหมาย โครงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร … สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายอนุภาพ วาสาศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทค… ต้อนรับ คุณ สุรพล ชินเวชกิจมงคลรองฯวนิดา จิตรอาษา คณะครู และนักเรียน ต้อนรับ คุณ สุรพล ชินเวชกิจมงคล และคณะ… โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองฯวนิดา จิตรอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด…

ต้อนรับคณะผู้บริหารเซ็นทรัลกรุ๊ปผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร เซ็นทรัลกรุ๊ป เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน… กิจกรรมอาเซียนเดย์ 2560ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน… อบรมรับมือกับภัยพิบัติรองฯ วนิดา จิตรอาษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ รับมือกับภัยพิบัตในสถานศึกษา… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย คณะครู ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จ.กำแพงเพชร… อบรมเทคนิคการสอนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียน…

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปี2563รองฯวนิดา จิตรอาษา นำเรียนทัศน์ศึกษา วัดธรรมยาน และไร่กำนันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับชั้น… กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตนต้นและตอนปลายไปทัศนศึกษา… วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ… รับโล่รางวัลครูต้นแบบผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู รับโล่รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินยอดเยี่ยม จำนวน 5 ราย…

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ… โครงการหนาวนี้เพื่อน้องรองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์…. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย…

อบรมไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์… พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิด… กิจกรรมวันสุนทรภู่ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นเพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่รัตนกวีของไทย…

ต้อนรับคณะนายร้อย จปร.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนายร้อย จปร. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฯรองฯ วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ… กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์… กิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง… ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2560ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล…

อบรม IEP และ IIPโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล … อบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน… ทัศนศึกษา​ อนุบาล-ป.1-6​โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา​ ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา​ ป.1-6​…