เอื้องคำ กล้วยไม้ไทย ดอกสีเหลืองสดเป็นพวงบานนาน สินค้าประเภทกล้วยไม้รุ่น

three  เสียงจากผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้สะท้อนให้ฟัง…

กล้วยไม้ 1 ช่อ

กล้วยไม้ 1 ช่อ